Hướng Dẫn Tải IOS-Testligh theo 2 bước

Bước 1 : Tải Testlight Tải App JXTHIENTU khi đã cài Testflight

** Lưu Ý **

- Sử Dụng Trình Duyệt Safari Để Tải Game

- Sau Khi Tải Xong Sẽ Hiện Game Tại Màn Hình Chính Điện Thoại


Hướng Dẫn Tin Cậy Ứng Dụng© 2019 - Được Thực Hiện Bởi BQT Võ Lâm Thiên Tử

http://jxthientu.com